E-resurser er elektroniske opslagsværker, aviser og tidsskrifter, e-bøger og andre netmedier, som biblioteket stiller gratis til rådighed for borgerne. Brug e-resurserne til at låne netmedier eller søge i databaser efter alverdens emner. De fleste e-resurser har fjernadgang. Det betyder, at du kan anvende dem hjemmefra fra en hvilken som helst internet-adgang. Det kræver blot, at du er bosat i kommunen og er indmeldt som låner på et af bibliotekerne. Alle kan benytte e-resurserne på biblioteket.